dr n. med. Łukasz Łomżyński – specjalista protetyki stomatologicznej

Dr n. med. Łukasz Łomżyński – specjalista protetyki stomatologicznej

Od ukończenia studiów na wydziale stomatologii w 2003 roku jest związany z Katedrą Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kariera naukowa w Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM

Dr n. med. Łukasz Łomżyński jest autorem ponad trzydziestu publikacji naukowych w czasopismach specjalistycznych oraz ponad trzydziestu prac naukowych prezentowanych na konferencjach w kraju i za granicą (m.in. Włochy, Ukraina, Węgry, Monaco, Wielka Brytania, Grecja).

Jest wykładowcą i szkoleniowcem w zakresie implantologii stomatologicznej.

Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce uzyskał certyfikat umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej z zakresu implantologii stomatologicznej.

Od 2003 do 2020 roku pracował w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w 2010 roku ukończył studia doktoranckie i obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą najnowszych metod nawigacji w implantologii stomatologicznej, takich jak:

Po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskaniu tytułu specjalisty protetyki stomatologicznej w 2012 roku objął stanowisko adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM.

W latach 2013-2015 zdobywał dodatkowe doświadczenie kliniczne jako członek zespołu implantologicznego najbardziej renomowanej kliniki stomatologicznej w Dubaju – Drs Nicolas&Asp Clinics.

 

Powróć na stronę główną.